ligot.net - כדורגל תאילנדי, ליגה.עליונה 2023/2024, עונה סדירה


כדורגל / תאילנד  


 תוצאות:

דצמבר 2023

מחזור 1310.12.2023טראטאותאי תאני3:2 (2:0) 
מחזור 1310.12.2023לאמפהון ווריורפראצ'ואפ1:2 (1:1) 
מחזור 1310.12.2023צ'ונבוריפורט בנגקוק2:0 (2:0) 
מחזור 1309.12.2023בוריראםנאחון פאתהום1:4 (0:1) 
מחזור 1309.12.2023בנגקוק גלאסראטצ'אבורי1:2 (0:2) 
מחזור 1309.12.2023בנגקוק יונייטדקון קאן יונייטד0:4 (0:3) 
מחזור 1203.12.2023מואנג טונג יונייטדבוריראם2:2 (1:1) 
מחזור 1203.12.2023פראצ'ואפבנגקוק יונייטד1:0 (0:0) 
מחזור 1203.12.2023קון קאן יונייטדלאמפהון ווריור2:2 (1:1) 
מחזור 1202.12.2023נאחון פאתהוםצ'ונבורי0:1 (0:0) 
מחזור 1202.12.2023פוליס טרוטראט3:1 (0:0) 
מחזור 1202.12.2023פורט בנגקוקבנגקוק גלאס3:2 (0:2) 
מחזור 1201.12.2023אותאי תאניסוקותאי0:0 (0:0) 
מחזור 1201.12.2023ראטצ'אבוריצ'יאנג ראי0:3 (0:1) 

נובמבר 2023

מחזור 1127.11.2023טראטקון קאן יונייטד2:2 (0:1) 
מחזור 1125.11.2023לאמפהון ווריורמואנג טונג יונייטד1:3 (1:2) 
מחזור 1125.11.2023סוקותאיפראצ'ואפ0:2 (0:1) 
מחזור 1125.11.2023צ'ונבוריבנגקוק גלאס3:1 (2:0) 
מחזור 1124.11.2023בוריראםראטצ'אבורי0:0 (0:0) 
מחזור 1124.11.2023בנגקוק יונייטדנאחון פאתהום1:1 (0:0) 
מחזור 510.11.2023סוקותאיצ'ונבורי2:3 (2:3) 
מחזור 1006.11.2023פוליס טרולאמפהון ווריור2:2 (1:2) 
מחזור 1005.11.2023נאחון פאתהוםסוקותאי2:2 (1:2) 
מחזור 1005.11.2023ראטצ'אבוריצ'ונבורי2:1 (1:1) 
מחזור 1004.11.2023פורט בנגקוקבנגקוק יונייטד2:0 (1:0) 
מחזור 1004.11.2023קון קאן יונייטדאותאי תאני2:2 (1:1) 

אוקטובר 2023

מחזור 929.10.2023בוריראםבנגקוק גלאס0:0 (0:0) 
מחזור 929.10.2023בנגקוק יונייטדראטצ'אבורי1:3 (1:0) 
מחזור 929.10.2023טראטפראצ'ואפ0:1 (0:0) 
מחזור 928.10.2023אותאי תאנימואנג טונג יונייטד2:4 (1:0) 
מחזור 928.10.2023לאמפהון ווריורנאחון פאתהום0:2 (0:1) 
מחזור 928.10.2023צ'יאנג ראיצ'ונבורי1:1 (1:1) 
מחזור 927.10.2023סוקותאיפורט בנגקוק1:2 (1:1) 
מחזור 927.10.2023פוליס טרוקון קאן יונייטד3:1 (0:0) 
מחזור 822.10.2023פוליס טרומואנג טונג יונייטד1:2 (1:2) 
מחזור 822.10.2023פורט בנגקוקלאמפהון ווריור2:3 (0:1) 
מחזור 822.10.2023פראצ'ואפאותאי תאני2:1 (1:1) 
מחזור 821.10.2023נאחון פאתהוםקון קאן יונייטד2:4 (1:2) 
מחזור 821.10.2023ראטצ'אבוריסוקותאי1:3 (0:1) 
מחזור 820.10.2023בנגקוק גלאסטראט0:3 (0:2) 
מחזור 820.10.2023צ'יאנג ראיבוריראם0:0 (0:0) 
מחזור 708.10.2023בוריראםצ'ונבורי2:2 (0:1) 
מחזור 708.10.2023בנגקוק יונייטדצ'יאנג ראי1:2 (1:0) 
מחזור 708.10.2023קון קאן יונייטדמואנג טונג יונייטד1:0 (1:0) 
מחזור 707.10.2023טראטנאחון פאתהום3:4 (2:1) 
מחזור 707.10.2023סוקותאיבנגקוק גלאס2:1 (0:0) 
מחזור 707.10.2023פוליס טרופראצ'ואפ1:1 (0:0) 
מחזור 706.10.2023אותאי תאניפורט בנגקוק5:1 (2:1) 
מחזור 706.10.2023לאמפהון ווריורראטצ'אבורי1:1 (1:0) 
מחזור 602.10.2023צ'יאנג ראיסוקותאי1:2 (0:2) 
מחזור 601.10.2023נאחון פאתהוםפוליס טרו2:1 (2:1) 
מחזור 601.10.2023צ'ונבוריאותאי תאני2:0 (0:0) 

ספטמבר 2023

מחזור 630.09.2023פורט בנגקוקקון קאן יונייטד1:6 (1:2) 
מחזור 630.09.2023פראצ'ואפמואנג טונג יונייטד3:1 (2:0) 
מחזור 630.09.2023ראטצ'אבוריטראט1:3 (0:0) 
מחזור 629.09.2023בנגקוק גלאסלאמפהון ווריור0:3 (0:0) 
מחזור 525.09.2023בנגקוק יונייטדבנגקוק גלאס0:2 (0:0) 
מחזור 525.09.2023פוליס טרובוריראם2:1 (1:0) 
מחזור 524.09.2023אותאי תאניראטצ'אבורי0:1 (0:0) 
מחזור 524.09.2023קון קאן יונייטדפראצ'ואפ3:4 (1:1) 
מחזור 523.09.2023לאמפהון ווריורצ'יאנג ראי1:2 (1:2) 
מחזור 523.09.2023מואנג טונג יונייטדנאחון פאתהום1:3 (0:0) 
מחזור 522.09.2023טראטפורט בנגקוק1:2 (0:2) 
מחזור 418.09.2023נאחון פאתהוםאותאי תאני1:2 (1:0) 
מחזור 417.09.2023פורט בנגקוקפראצ'ואפ1:3 (0:1) 
מחזור 417.09.2023צ'ונבורילאמפהון ווריור0:1 (0:0) 
מחזור 416.09.2023בנגקוק גלאסמואנג טונג יונייטד2:5 (0:0) 
מחזור 416.09.2023צ'יאנג ראיקון קאן יונייטד0:2 (0:1) 
מחזור 416.09.2023ראטצ'אבוריפוליס טרו1:6 (0:2) 
מחזור 415.09.2023בוריראםטראט0:4 (0:3) 
מחזור 415.09.2023בנגקוק יונייטדסוקותאי0:3 (0:0) 

אוגוסט 2023

מחזור 328.08.2023אותאי תאניבנגקוק גלאס2:0 (1:0) 
מחזור 328.08.2023מואנג טונג יונייטדפורט בנגקוק3:1 (1:0) 
מחזור 327.08.2023פראצ'ואפנאחון פאתהום2:2 (1:1) 
מחזור 327.08.2023קון קאן יונייטדראטצ'אבורי2:2 (1:1) 
מחזור 326.08.2023טראטצ'יאנג ראי0:0 (0:0) 
מחזור 326.08.2023סוקותאיבוריראם1:0 (0:0) 
מחזור 326.08.2023פוליס טרוצ'ונבורי2:3 (1:0) 
מחזור 325.08.2023לאמפהון ווריורבנגקוק יונייטד2:0 (1:0) 
מחזור 221.08.2023צ'ונבוריקון קאן יונייטד0:0 (0:0) 
מחזור 220.08.2023בוריראםלאמפהון ווריור0:3 (0:2) 
מחזור 220.08.2023סוקותאיטראט0:0 (0:0) 
מחזור 219.08.2023בנגקוק יונייטדמואנג טונג יונייטד0:0 (0:0) 
מחזור 219.08.2023צ'יאנג ראיאותאי תאני0:3 (0:1) 
מחזור 219.08.2023ראטצ'אבורינאחון פאתהום1:0 (0:0) 
מחזור 218.08.2023בנגקוק גלאספראצ'ואפ0:0 (0:0) 
מחזור 218.08.2023פורט בנגקוקפוליס טרו1:3 (1:1) 
מחזור 114.08.2023לאמפהון ווריורסוקותאי2:1 (0:1) 
מחזור 113.08.2023טראטצ'ונבורי2:2 (0:2) 
מחזור 113.08.2023מואנג טונג יונייטדצ'יאנג ראי1:0 (1:0) 
מחזור 113.08.2023פראצ'ואפראטצ'אבורי0:1 (0:0) 
מחזור 112.08.2023אותאי תאניבנגקוק יונייטד4:1 (1:0) 
מחזור 112.08.2023קון קאן יונייטדבוריראם0:0 (0:0) 
מחזור 111.08.2023נאחון פאתהוםפורט בנגקוק2:2 (1:1) 
מחזור 111.08.2023פוליס טרובנגקוק גלאס2:2 (1:0)  טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
#קבוצהמשנצתהפשעריםממוצע+/-נקכושר0.51.52.53.54.55.5
1   בנגקוק יונייטד11920 24 - 4 2.2 - 0.4 20+ 29 נ נ ת נ נ נ 10 1 9 2 5 6 3 8 1 10 0 11
2   בנגקוק גלאס12831 25 - 11 2.1 - 0.9 14+ 27 נ נ נ ת נ נ 10 2 10 2 8 4 4 8 2 10 1 11
3   פורט בנגקוק12714 31 - 18 2.6 - 1.5 13+ 22 נ ה ה ה נ נ 12 0 12 0 10 2 8 4 4 8 2 10
4   בוריראם11560 18 - 6 1.6 - 0.5 12+ 21 נ ת ת ת ת ת 7 4 6 5 6 5 4 7 1 10 0 11
5   אותאי תאני12525 17 - 23 1.4 - 1.9 6- 17 נ ת ת נ נ ה 11 1 10 2 8 4 5 7 4 8 2 10
6   נאחון פאתהום13445 21 - 25 1.6 - 1.9 4- 16 ה נ ת ת ה נ 13 0 11 2 9 4 7 6 3 10 2 11
7   טראט12444 17 - 22 1.4 - 1.8 5- 16 ה נ ת נ ה נ 10 2 9 3 9 3 7 5 2 10 1 11
8   ראטצ'אבורי13436 21 - 16 1.6 - 1.2 5+ 15 ה נ ת ה ה נ 12 1 9 4 8 5 5 8 1 12 1 12
9   צ'יאנג ראי10433 11 - 9 1.1 - 0.9 2+ 15 ה ת ת ה נ ה 8 2 7 3 5 5 0 10 0 10 0 10
10   סוקותאי12435 14 - 17 1.2 - 1.4 3- 15 ת נ נ ת נ ה 10 2 9 3 8 4 3 9 1 11 0 12
11   לאמפהון ווריור13436 17 - 22 1.3 - 1.7 5- 15 נ ת נ ת נ ה 13 0 12 1 9 4 4 9 1 12 0 13
12   פוליס טרו11335 17 - 26 1.5 - 2.4 9- 12 ה ת ה נ ת נ 11 0 11 0 10 1 7 4 2 9 1 10
13   קון קאן יונייטד13265 18 - 29 1.4 - 2.2 11- 12 ה ת ת ת נ ה 11 2 10 3 9 4 9 4 3 10 3 10
14   מואנג טונג יונייטד11326 16 - 22 1.5 - 2.0 6- 11 ת ה ה ה נ נ 10 1 8 3 8 3 7 4 2 9 2 9
15   צ'ונבורי12246 13 - 20 1.1 - 1.7 7- 10 ה ה ה ה נ ת 11 1 9 3 6 6 5 7 2 10 0 12
16   פראצ'ואפ12138 11 - 21 0.9 - 1.8 10- 6 ה ה ה ה ה ת 11 1 8 4 6 6 4 8 1 11 1 11
ליגה האלופות של אסיה  
מוקדמות האלופות של אסיה  
ירידה   לוח משחקים:

דצמבר 2023

מחזור 1311.12.2023סוקותאימואנג טונג יונייטד
מחזור 1311.12.2023צ'יאנג ראיפוליס טרו
מחזור 1415.12.2023מואנג טונג יונייטדראטצ'אבורי
מחזור 1415.12.2023פראצ'ואפצ'ונבורי
מחזור 1416.12.2023אותאי תאנילאמפהון ווריור
מחזור 1416.12.2023נאחון פאתהוםצ'יאנג ראי
מחזור 1416.12.2023קון קאן יונייטדבנגקוק גלאס
מחזור 1417.12.2023טראטבנגקוק יונייטד
מחזור 1417.12.2023פוליס טרוסוקותאי
מחזור 1417.12.2023פורט בנגקוקבוריראם
מחזור 1523.12.2023בוריראםאותאי תאני
מחזור 1523.12.2023סוקותאיקון קאן יונייטד
מחזור 1523.12.2023צ'ונבורימואנג טונג יונייטד
מחזור 1524.12.2023בנגקוק גלאסנאחון פאתהום
מחזור 1524.12.2023לאמפהון ווריורטראט
מחזור 1524.12.2023צ'יאנג ראיפראצ'ואפ
מחזור 1525.12.2023בנגקוק יונייטדפוליס טרו
מחזור 1525.12.2023ראטצ'אבוריפורט בנגקוק
מחזור 828.12.2023צ'ונבוריבנגקוק יונייטד
מחזור 1028.12.2023בנגקוק גלאסצ'יאנג ראי
מחזור 1028.12.2023פראצ'ואפבוריראם

ינואר 2024

מחזור 606.01.2024בנגקוק יונייטדבוריראם

פברואר 2024

מחזור 1617.02.2024אותאי תאניצ'יאנג ראי
מחזור 1617.02.2024טראטסוקותאי
מחזור 1617.02.2024לאמפהון ווריורבוריראם
מחזור 1617.02.2024מואנג טונג יונייטדבנגקוק יונייטד
מחזור 1617.02.2024נאחון פאתהוםראטצ'אבורי
מחזור 1617.02.2024פוליס טרופורט בנגקוק
מחזור 1617.02.2024פראצ'ואפבנגקוק גלאס
מחזור 1617.02.2024קון קאן יונייטדצ'ונבורי
מחזור 1724.02.2024בוריראםסוקותאי
מחזור 1724.02.2024בנגקוק גלאסאותאי תאני
מחזור 1724.02.2024בנגקוק יונייטדלאמפהון ווריור
מחזור 1724.02.2024נאחון פאתהוםפראצ'ואפ
מחזור 1724.02.2024פורט בנגקוקמואנג טונג יונייטד
מחזור 1724.02.2024צ'ונבוריפוליס טרו
מחזור 1724.02.2024צ'יאנג ראיטראט
מחזור 1724.02.2024ראטצ'אבוריקון קאן יונייטד

מרץ 2024

מחזור 1802.03.2024אותאי תאנינאחון פאתהום
מחזור 1802.03.2024טראטבוריראם
מחזור 1802.03.2024לאמפהון ווריורצ'ונבורי
מחזור 1802.03.2024מואנג טונג יונייטדבנגקוק גלאס
מחזור 1802.03.2024סוקותאיבנגקוק יונייטד
מחזור 1802.03.2024פוליס טרוראטצ'אבורי
מחזור 1802.03.2024פראצ'ואפפורט בנגקוק
מחזור 1802.03.2024קון קאן יונייטדצ'יאנג ראי
מחזור 1909.03.2024בוריראםפוליס טרו
מחזור 1909.03.2024בנגקוק גלאסבנגקוק יונייטד
מחזור 1909.03.2024נאחון פאתהוםמואנג טונג יונייטד
מחזור 1909.03.2024פורט בנגקוקטראט
מחזור 1909.03.2024פראצ'ואפקון קאן יונייטד
מחזור 1909.03.2024צ'ונבוריסוקותאי
מחזור 1909.03.2024צ'יאנג ראילאמפהון ווריור
מחזור 1909.03.2024ראטצ'אבוריאותאי תאני
מחזור 2016.03.2024אותאי תאניצ'ונבורי
מחזור 2016.03.2024בוריראםבנגקוק יונייטד
מחזור 2016.03.2024טראטראטצ'אבורי
מחזור 2016.03.2024לאמפהון ווריורבנגקוק גלאס
מחזור 2016.03.2024מואנג טונג יונייטדפראצ'ואפ
מחזור 2016.03.2024סוקותאיצ'יאנג ראי
מחזור 2016.03.2024פוליס טרונאחון פאתהום
מחזור 2016.03.2024קון קאן יונייטדפורט בנגקוק
מחזור 2130.03.2024בנגקוק גלאססוקותאי
מחזור 2130.03.2024מואנג טונג יונייטדקון קאן יונייטד
מחזור 2130.03.2024נאחון פאתהוםטראט
מחזור 2130.03.2024פורט בנגקוקאותאי תאני
מחזור 2130.03.2024פראצ'ואפפוליס טרו
מחזור 2130.03.2024צ'ונבוריבוריראם
מחזור 2130.03.2024צ'יאנג ראיבנגקוק יונייטד
מחזור 2130.03.2024ראטצ'אבורילאמפהון ווריור

אפריל 2024

מחזור 2206.04.2024אותאי תאניפראצ'ואפ
מחזור 2206.04.2024בוריראםצ'יאנג ראי
מחזור 2206.04.2024בנגקוק יונייטדצ'ונבורי
מחזור 2206.04.2024טראטבנגקוק גלאס
מחזור 2206.04.2024לאמפהון ווריורפורט בנגקוק
מחזור 2206.04.2024מואנג טונג יונייטדפוליס טרו
מחזור 2206.04.2024סוקותאיראטצ'אבורי
מחזור 2206.04.2024קון קאן יונייטדנאחון פאתהום
מחזור 2320.04.2024בנגקוק גלאסבוריראם
מחזור 2320.04.2024מואנג טונג יונייטדאותאי תאני
מחזור 2320.04.2024נאחון פאתהוםלאמפהון ווריור
מחזור 2320.04.2024פורט בנגקוקסוקותאי
מחזור 2320.04.2024פראצ'ואפטראט
מחזור 2320.04.2024צ'ונבוריצ'יאנג ראי
מחזור 2320.04.2024קון קאן יונייטדפוליס טרו
מחזור 2320.04.2024ראטצ'אבוריבנגקוק יונייטד
מחזור 2427.04.2024אותאי תאניקון קאן יונייטד
מחזור 2427.04.2024בוריראםפראצ'ואפ
מחזור 2427.04.2024בנגקוק יונייטדפורט בנגקוק
מחזור 2427.04.2024טראטמואנג טונג יונייטד
מחזור 2427.04.2024לאמפהון ווריורפוליס טרו
מחזור 2427.04.2024סוקותאינאחון פאתהום
מחזור 2427.04.2024צ'ונבוריראטצ'אבורי
מחזור 2427.04.2024צ'יאנג ראיבנגקוק גלאס

מאי 2024

מחזור 2504.05.2024בנגקוק גלאסצ'ונבורי
מחזור 2504.05.2024מואנג טונג יונייטדלאמפהון ווריור
מחזור 2504.05.2024נאחון פאתהוםבנגקוק יונייטד
מחזור 2504.05.2024פוליס טרואותאי תאני
מחזור 2504.05.2024פורט בנגקוקצ'יאנג ראי
מחזור 2504.05.2024פראצ'ואפסוקותאי
מחזור 2504.05.2024קון קאן יונייטדטראט
מחזור 2504.05.2024ראטצ'אבוריבוריראם
מחזור 2611.05.2024בוריראםמואנג טונג יונייטד
מחזור 2611.05.2024בנגקוק גלאספורט בנגקוק
מחזור 2611.05.2024בנגקוק יונייטדפראצ'ואפ
מחזור 2611.05.2024טראטפוליס טרו
מחזור 2611.05.2024לאמפהון ווריורקון קאן יונייטד
מחזור 2611.05.2024סוקותאיאותאי תאני
מחזור 2611.05.2024צ'ונבורינאחון פאתהום
מחזור 2611.05.2024צ'יאנג ראיראטצ'אבורי
מחזור 2718.05.2024אותאי תאניטראט
מחזור 2718.05.2024מואנג טונג יונייטדסוקותאי
מחזור 2718.05.2024נאחון פאתהוםבוריראם
מחזור 2718.05.2024פוליס טרוצ'יאנג ראי
מחזור 2718.05.2024פורט בנגקוקצ'ונבורי
מחזור 2718.05.2024פראצ'ואפלאמפהון ווריור
מחזור 2718.05.2024קון קאן יונייטדבנגקוק יונייטד
מחזור 2718.05.2024ראטצ'אבוריבנגקוק גלאס
מחזור 2825.05.2024בוריראםפורט בנגקוק
מחזור 2825.05.2024בנגקוק גלאסקון קאן יונייטד
מחזור 2825.05.2024בנגקוק יונייטדטראט
מחזור 2825.05.2024לאמפהון ווריוראותאי תאני
מחזור 2825.05.2024סוקותאיפוליס טרו
מחזור 2825.05.2024צ'ונבוריפראצ'ואפ
מחזור 2825.05.2024צ'יאנג ראינאחון פאתהום
מחזור 2825.05.2024ראטצ'אבורימואנג טונג יונייטד

יוני 2024

מחזור 2901.06.2024אותאי תאניבוריראם
מחזור 2901.06.2024טראטלאמפהון ווריור
מחזור 2901.06.2024מואנג טונג יונייטדצ'ונבורי
מחזור 2901.06.2024נאחון פאתהוםבנגקוק גלאס
מחזור 2901.06.2024פוליס טרובנגקוק יונייטד
מחזור 2901.06.2024פורט בנגקוקראטצ'אבורי
מחזור 2901.06.2024פראצ'ואפצ'יאנג ראי
מחזור 2901.06.2024קון קאן יונייטדסוקותאי
מחזור 3016.06.2024בוריראםקון קאן יונייטד
מחזור 3016.06.2024בנגקוק גלאספוליס טרו
מחזור 3016.06.2024בנגקוק יונייטדאותאי תאני
מחזור 3016.06.2024סוקותאילאמפהון ווריור
מחזור 3016.06.2024פורט בנגקוקנאחון פאתהום
מחזור 3016.06.2024צ'ונבוריטראט
מחזור 3016.06.2024צ'יאנג ראימואנג טונג יונייטד
מחזור 3016.06.2024ראטצ'אבוריפראצ'ואפ


© 2006-2023 Copyright: ligot.net