ligot.net - צ'ריניולה - 2023/2024 - כדורגל


כדורגל / איטליה  

צ'ריניולה (איטליה)
 תוצאות:  
מלאותבביתבחוץ
סרייה.סי121.09.2023קרוטונהצ'ריניולה1:1 (0:0)
סרייה.סי118.09.2023צ'ריניולהברינדיזי1:3 (1:2)
סרייה.סי109.09.2023סורנטוצ'ריניולה2:2 (1:1)
סרייה.סי102.09.2023צ'ריניולהמסינה2:2 (1:1)
 לוח משחקים:  
מלאבביתבחוץ
סרייה.סי125.09.2023צ'ריניולהיובה סטאביה
סרייה.סי101.10.2023טארנטוצ'ריניולה
סרייה.סי108.10.2023צ'ריניולהבנבנטו
סרייה.סי115.10.2023מונטרוסיצ'ריניולה
סרייה.סי122.10.2023צ'ריניולהלאטינה
סרייה.סי125.10.2023אבלינוצ'ריניולה
סרייה.סי129.10.2023צ'ריניולהקזרטנה
סרייה.סי105.11.2023מונופוליצ'ריניולה
סרייה.סי112.11.2023צ'ריניולהקאטניה
סרייה.סי119.11.2023פוטנזהצ'ריניולה
סרייה.סי126.11.2023טוריס 1944צ'ריניולה
סרייה.סי103.12.2023צ'ריניולהפיצ'רנו
סרייה.סי110.12.2023וירטוס פרנקאווילהצ'ריניולה
סרייה.סי117.12.2023צ'ריניולהפוג'יה
סרייה.סי123.12.2023ג'וליאנוצ'ריניולה
סרייה.סי107.01.2024מסינהצ'ריניולה
סרייה.סי114.01.2024צ'ריניולהסורנטו
סרייה.סי121.01.2024ברינדיזיצ'ריניולה
סרייה.סי128.01.2024צ'ריניולהקרוטונה
סרייה.סי104.02.2024יובה סטאביהצ'ריניולה
סרייה.סי111.02.2024צ'ריניולהטארנטו
סרייה.סי114.02.2024בנבנטוצ'ריניולה
סרייה.סי118.02.2024צ'ריניולהמונטרוסי
סרייה.סי125.02.2024לאטינהצ'ריניולה
סרייה.סי103.03.2024צ'ריניולהאבלינו
סרייה.סי106.03.2024קזרטנהצ'ריניולה
סרייה.סי110.03.2024צ'ריניולהמונופולי
סרייה.סי117.03.2024קאטניהצ'ריניולה
סרייה.סי124.03.2024צ'ריניולהפוטנזה
סרייה.סי130.03.2024צ'ריניולהטוריס 1944
סרייה.סי107.04.2024פיצ'רנוצ'ריניולה
סרייה.סי114.04.2024צ'ריניולהוירטוס פרנקאווילה
סרייה.סי121.04.2024פוג'יהצ'ריניולה
סרייה.סי128.04.2024צ'ריניולהג'וליאנוסרייה.סי1: 23/24 22/23


© 2006-2023 Copyright: ligot.net