ligot.net - מסינה - 2023/2024 - כדורגל


כדורגל / איטליה  

מסינה (איטליה)
 תוצאות:  
מלאותבביתבחוץ
סרייה.סי124.09.2023וירטוס פרנקאווילהמסינה0:1 (0:1)
סרייה.סי121.09.2023מסינהטוריס 19443:3 (1:2)
סרייה.סי102.09.2023צ'ריניולהמסינה2:2 (1:1)
 לוח משחקים:  
מלאבביתבחוץ
סרייה.סי118.09.2023טארנטומסינהנדחה
סרייה.סי101.10.2023מסינהאבלינו
סרייה.סי108.10.2023סורנטומסינה
סרייה.סי111.10.2023מסינהקזרטנה
סרייה.סי115.10.2023מסינהג'וליאנו
סרייה.סי122.10.2023פיצ'רנומסינה
סרייה.סי125.10.2023מסינהברינדיזי
סרייה.סי129.10.2023קרוטונהמסינה
סרייה.סי105.11.2023מסינהבנבנטו
סרייה.סי112.11.2023מסינהלאטינה
סרייה.סי119.11.2023פוג'יהמסינה
סרייה.סי126.11.2023מסינהיובה סטאביה
סרייה.סי103.12.2023מונטרוסימסינה
סרייה.סי110.12.2023מסינהקאטניה
סרייה.סי117.12.2023פוטנזהמסינה
סרייה.סי123.12.2023מסינהמונופולי
סרייה.סי107.01.2024מסינהצ'ריניולה
סרייה.סי114.01.2024קזרטנהמסינה
סרייה.סי121.01.2024מסינהטארנטו
סרייה.סי128.01.2024טוריס 1944מסינה
סרייה.סי104.02.2024מסינהוירטוס פרנקאווילה
סרייה.סי111.02.2024אבלינומסינה
סרייה.סי114.02.2024מסינהסורנטו
סרייה.סי118.02.2024ג'וליאנומסינה
סרייה.סי125.02.2024מסינהפיצ'רנו
סרייה.סי103.03.2024ברינדיזימסינה
סרייה.סי106.03.2024מסינהקרוטונה
סרייה.סי110.03.2024בנבנטומסינה
סרייה.סי117.03.2024לאטינהמסינה
סרייה.סי124.03.2024מסינהפוג'יה
סרייה.סי130.03.2024יובה סטאביהמסינה
סרייה.סי107.04.2024מסינהמונטרוסי
סרייה.סי114.04.2024קאטניהמסינה
סרייה.סי121.04.2024מסינהפוטנזה
סרייה.סי128.04.2024מונופולימסינה
© 2006-2023 Copyright: ligot.net