ligot.net - כדורגל רוסי >> ליגה 3. אורל.פובולז 2019/2020 >> עונה סדירה
  רוסיה
פרמייר ליג
ליגה שנייה
ליגה שלישית
ליגה שלישית. דרום
ליגה שלישית. מערב
ליגה שלישית. מרכז
 ליגה 3. אורל.פובולז
עונה סדירה
ליגה שלישית. מזרח
צעירים
גביע
סופרקאפכדורגל רוסי >> ליגה 3. אורל.פובולז 2019/2020 >> עונה סדירה


 תוצאות:אחרונות מלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

1703.11.2019אורל-2 יקטרינבורגקאמא''ז נברז'ניה צ'לני1:4 (1:0)  
1703.11.2019אקרון טוליאטיוולגה אוליאנובסק0:1 (0:1)  
1703.11.2019זווזדה פרםלאדה טוליאטי2:5 (2:1)  
1703.11.2019לאדה דימיטרובגראדטיומן0:1 (0:0)  
1703.11.2019נוסטה נובוטרואיצקאופה 20:2 (0:0)  
1703.11.2019צ'ליאבינסקזניט איז'בסק1:2 (0:2)  

1626.10.2019אופה 2זווזדה פרם2:1 (1:0)  
1626.10.2019וולגה אוליאנובסקצ'ליאבינסק1:0 (1:0)  
1626.10.2019זניט איז'בסקנוסטה נובוטרואיצק3:3 (1:1)  
1626.10.2019טיומןאורל-2 יקטרינבורג2:1 (1:0)  
1626.10.2019לאדה טוליאטילאדה דימיטרובגראד5:0 (2:0)  
1626.10.2019קאמא''ז נברז'ניה צ'לניאקרון טוליאטי2:1 (1:1)  

1520.10.2019אורל-2 יקטרינבורגלאדה טוליאטי0:4 (0:2)  
1520.10.2019אקרון טוליאטיטיומן0:3 (0:1)  
1520.10.2019וולגה אוליאנובסקזניט איז'בסק2:0 (0:0)  
1520.10.2019לאדה דימיטרובגראדאופה 22:2 (1:0)  
1520.10.2019נוסטה נובוטרואיצקזווזדה פרם1:0 (0:0)  
1520.10.2019צ'ליאבינסקקאמא''ז נברז'ניה צ'לני2:4 (0:2)  

1413.10.2019אופה 2אורל-2 יקטרינבורג2:1 (1:0)  
1413.10.2019וולגה אוליאנובסקנוסטה נובוטרואיצק2:2 (0:0)  
1413.10.2019זווזדה פרםלאדה דימיטרובגראד3:1 (2:1)  
1413.10.2019טיומןצ'ליאבינסק0:0 (0:0)  
1413.10.2019לאדה טוליאטיאקרון טוליאטי3:1 (1:1)  
1413.10.2019קאמא''ז נברז'ניה צ'לניזניט איז'בסק0:0 (0:0)  

1307.10.2019אורל-2 יקטרינבורגזווזדה פרם0:2 (0:0)  
1306.10.2019אקרון טוליאטיאופה 21:3 (1:1)  
1306.10.2019וולגה אוליאנובסקקאמא''ז נברז'ניה צ'לני1:0 (1:0)  
1306.10.2019זניט איז'בסקטיומן1:0 (1:0)  
1306.10.2019נוסטה נובוטרואיצקלאדה דימיטרובגראד0:1 (0:1)  
1306.10.2019צ'ליאבינסקלאדה טוליאטי0:3 (0:3)  

1230.09.2019אופה 2צ'ליאבינסק0:1 (0:0)  
1230.09.2019קאמא''ז נברז'ניה צ'לנינוסטה נובוטרואיצק1:0 (1:0)  
1229.09.2019זווזדה פרםאקרון טוליאטי1:1 (1:1)  
1229.09.2019טיומןוולגה אוליאנובסק1:0 (1:0)  
1229.09.2019לאדה דימיטרובגראדאורל-2 יקטרינבורג1:0 (1:0)  
1229.09.2019לאדה טוליאטיזניט איז'בסק5:1 (3:0)  

1121.09.2019אקרון טוליאטיאורל-2 יקטרינבורג0:1 (0:1)  
1121.09.2019וולגה אוליאנובסקאופה 23:4 (0:2)  
1121.09.2019זניט איז'בסקזווזדה פרם1:0 (1:0)  
1121.09.2019נוסטה נובוטרואיצקטיומן4:1 (1:1)  
1121.09.2019צ'ליאבינסקלאדה דימיטרובגראד1:3 (1:3)  
1120.09.2019קאמא''ז נברז'ניה צ'לנילאדה טוליאטי0:4 (0:1)  

1016.09.2019אורל-2 יקטרינבורגצ'ליאבינסק4:3 (1:1)  
1015.09.2019אופה 2קאמא''ז נברז'ניה צ'לני3:1 (0:0)  
1015.09.2019זווזדה פרםוולגה אוליאנובסק1:2 (1:1)  
1015.09.2019לאדה דימיטרובגראדזניט איז'בסק0:1 (0:1)  
1015.09.2019לאדה טוליאטיטיומן1:1 (0:1)  
1015.09.2019נוסטה נובוטרואיצקאקרון טוליאטי1:0 (1:0)  

911.09.2019זניט איז'בסקאורל-2 יקטרינבורג0:1 (0:1)  
911.09.2019טיומןאופה 22:2 (1:2)  
911.09.2019לאדה טוליאטינוסטה נובוטרואיצק3:0 (2:0)  
911.09.2019צ'ליאבינסקאקרון טוליאטי0:1 (0:1)  
911.09.2019קאמא''ז נברז'ניה צ'לניזווזדה פרם0:1 (0:1)  
910.09.2019וולגה אוליאנובסקלאדה דימיטרובגראד1:0 (1:0)  

806.09.2019זווזדה פרםטיומן0:0 (0:0)  
805.09.2019אופה 2לאדה טוליאטי2:1 (1:1)  
805.09.2019אורל-2 יקטרינבורגוולגה אוליאנובסק0:3 (0:1)  
805.09.2019זניט איז'בסקאקרון טוליאטי2:0 (2:0)  
805.09.2019לאדה דימיטרובגראדקאמא''ז נברז'ניה צ'לני4:0 (2:0)  
805.09.2019נוסטה נובוטרואיצקצ'ליאבינסק2:0 (1:0)  

730.08.2019וולגה אוליאנובסקאקרון טוליאטי0:2 (0:0)  
730.08.2019זניט איז'בסקצ'ליאבינסק4:1 (4:0)  
730.08.2019טיומןלאדה דימיטרובגראד0:1 (0:0)  
730.08.2019לאדה טוליאטיזווזדה פרם0:1 (0:1)  
730.08.2019קאמא''ז נברז'ניה צ'לניאורל-2 יקטרינבורג0:1 (0:0)  
729.08.2019אופה 2נוסטה נובוטרואיצק3:1 (1:1)  

626.08.2019אקרון טוליאטיקאמא''ז נברז'ניה צ'לני4:4 (3:1)  
623.08.2019אורל-2 יקטרינבורגטיומן3:3 (1:1)  
623.08.2019זווזדה פרםאופה 21:3 (0:2)  
623.08.2019לאדה דימיטרובגראדלאדה טוליאטי1:2 (1:0)  
623.08.2019נוסטה נובוטרואיצקזניט איז'בסק1:1 (1:0)  
623.08.2019צ'ליאבינסקוולגה אוליאנובסק2:2 (0:0)  

516.08.2019אופה 2לאדה דימיטרובגראד0:0 (0:0)  
516.08.2019זווזדה פרםנוסטה נובוטרואיצק2:1 (0:1)  
516.08.2019זניט איז'בסקוולגה אוליאנובסק3:2 (2:2)  
516.08.2019טיומןאקרון טוליאטי0:2 (0:0)  
516.08.2019קאמא''ז נברז'ניה צ'לניצ'ליאבינסק1:3 (0:1)  
514.08.2019לאדה טוליאטיאורל-2 יקטרינבורג2:0 (1:0)  

408.08.2019אורל-2 יקטרינבורגאופה 20:2 (0:1)  
408.08.2019אקרון טוליאטילאדה טוליאטי1:3 (0:2)  
408.08.2019זניט איז'בסקקאמא''ז נברז'ניה צ'לני2:1 (1:0)  
408.08.2019לאדה דימיטרובגראדזווזדה פרם0:1 (0:1)  
408.08.2019נוסטה נובוטרואיצקוולגה אוליאנובסק3:1 (0:0)  
408.08.2019צ'ליאבינסקטיומן2:1 (1:1)  

301.08.2019אופה 2אקרון טוליאטי3:2 (1:0)  
301.08.2019זווזדה פרםאורל-2 יקטרינבורג2:2 (1:2)  
301.08.2019טיומןזניט איז'בסק3:5 (1:2)  
301.08.2019לאדה דימיטרובגראדנוסטה נובוטרואיצק1:1 (0:0)  
301.08.2019לאדה טוליאטיצ'ליאבינסק4:0 (2:0)  
301.08.2019קאמא''ז נברז'ניה צ'לניוולגה אוליאנובסק0:4 (0:1)  

224.07.2019אורל-2 יקטרינבורגלאדה דימיטרובגראד1:2 (0:1)  
224.07.2019אקרון טוליאטיזווזדה פרם0:1 (0:1)  
224.07.2019וולגה אוליאנובסקטיומן0:1 (0:1)  
224.07.2019זניט איז'בסקלאדה טוליאטי1:2 (0:1)  
224.07.2019נוסטה נובוטרואיצקקאמא''ז נברז'ניה צ'לני4:2 (1:0)  
224.07.2019צ'ליאבינסקאופה 20:1 (0:0)  

116.07.2019אורל-2 יקטרינבורגנוסטה נובוטרואיצק0:2 (0:0)  
116.07.2019זווזדה פרםצ'ליאבינסק1:1 (1:0)  
116.07.2019זניט איז'בסקאופה 20:5 (0:2)  
116.07.2019טיומןקאמא''ז נברז'ניה צ'לני2:3 (1:3)  
116.07.2019לאדה דימיטרובגראדאקרון טוליאטי1:0 (0:0)  
116.07.2019לאדה טוליאטיוולגה אוליאנובסק0:1 (0:0)  
 טבלה:כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
 קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 אקרון טוליאטי 17 12 2 3 2916 13+ 38 נ נ נ נ נ ת 17 0 11 6 7 10 5 12 2 15 1 16
2 צ'ליאבינסק 17 11 3 3 3417 17+ 36 נ נ נ ת נ ה 16 1 12 5 10 7 7 10 3 14 2 15
3 אורל-2 יקטרינבורג 17 11 2 4 3416 18+ 35 נ נ נ נ נ נ 17 0 13 4 9 8 5 12 3 14 2 15
4 קאמא''ז נברז'ניה צ'לני 17 10 2 5 3723 14+ 32 ה ה ה ת נ ה 16 1 12 5 12 5 10 7 5 12 3 14
5 לאדה דימיטרובגראד 17 7 3 7 1918 1+ 24 נ נ ת נ ה ה 16 1 8 9 7 10 5 12 1 16 0 17
6 נוסטה נובוטרואיצק 17 6 4 7 2326 3- 22 נ ת ה ת נ נ 17 0 13 4 8 9 6 11 3 14 2 15
7 זווזדה פרם 17 6 4 7 2020 0   22 נ נ נ ה ה ת 16 1 10 7 7 10 4 13 1 16 1 16
8 וולגה אוליאנובסק 17 6 2 9 1926 7- 20 ה ה ה ת ה נ 17 0 10 7 8 9 6 11 2 15 1 16
9 זניט איז'בסק 17 5 3 9 2727 0   18 ה ת נ ת ה נ 16 1 12 5 9 8 6 11 6 11 3 14
10 טיומן 17 7 5 5 2521 4+ 14 (12-) ה ה ה ת נ ה 15 2 10 7 8 9 5 12 4 13 2 15
11 לאדה טוליאטי 17 3 1 13 1247 35- 10 ה ה ה ה ה ה 17 0 15 2 13 4 8 9 3 14 2 15
12 אופה 2 17 1 3 13 1739 22- 6 ה ה ת ה ה נ 16 1 14 3 12 5 9 8 3 14 1 16
עלייה