פולין 2019/2020 עונה סדירה - ligot.net
        

פולין ליגת ה-PLK

עונה סדירה

תוצאות

  
ספטמבר.19   אוקטובר.19   נובמבר.19  


16.11.2019
אנוויל ולוצלאבקרוסה ראדום78 : 82
טרפל סופוטסטארט לובלין82 : 95
פולפארמהטורון86 : 89
15.11.2019
שצ'צ'יןאסטוריה בידגושץ'85 : 87
13.11.2019
דומברובה גורניצ'הזלונה גורה81 : 97
11.11.2019
סטארט לובליןספויניה סטרגראד82 : 73
10.11.2019
אנוויל ולוצלאבקגליביצה118 : 74
לגיה וארשהשצ'צ'ין95 : 87
09.11.2019
אסטוריה בידגושץ'דומברובה גורניצ'ה89 : 93
זלונה גורהרוסה ראדום106 : 83

משחקים הקרובים

נובמבר.19   דצמבר.19   ינואר.20   פברואר.20   מרץ.20   אפריל.20  


17.11.2019
ארקה גדיניהלגיה וארשה
ספויניה סטרגראדסטאל אוסטרוב
שלאסק וורוצלאבגליביצה
20.11.2019
זלונה גורהשצ'צ'ין
21.11.2019
סטארט לובליןגליביצה
22.11.2019
ספויניה סטרגראדטורון
23.11.2019
אסטוריה בידגושץ'ארקה גדיניה
לגיה וארשהפולפארמה
סטאל אוסטרובטרפל סופוט
24.11.2019
אנוויל ולוצלאבקשלאסק וורוצלאב

טבלה


קבוצה כללית בית חוץ
משנצהפהפרשממוצענק%כושרנצהפהפרשממוצע%כושרנצהפהפרשממוצע%כושר
1 טורון 8 7 1 116+ 75.5-90.0 15 87.5 נ נ ה נ נ 5 0 103+ 66.8-87.4 100.0 נ נ נ נ נ 2 1 13+ 90.0-94.3 66.7 נ ה נ
2 סטארט לובלין 8 6 2 19+ 82.4-84.8 14 75.0 נ נ נ ה ה 3 1 4- 81.8-80.8 75.0 נ ה נ נ 3 1 23+ 83.0-88.8 75.0 נ נ ה נ
3 זלונה גורה 8 6 2 104+ 81.5-94.5 14 75.0 נ נ נ נ נ 3 0 86+ 74.7-103.3 100.0 נ נ נ 3 2 18+ 85.6-89.2 60.0 נ נ ה נ ה
4 טרפל סופוט 8 6 2 10+ 82.9-84.1 14 75.0 ה נ נ נ נ 4 1 13+ 84.2-86.8 80.0 ה נ נ נ נ 2 1 3- 80.7-79.7 66.7 נ נ ה
5 אנוויל ולוצלאבק 8 5 3 75+ 85.9-95.3 13 62.5 ה נ ה ה נ 2 2 76+ 78.5-97.5 50.0 ה נ ה נ 3 1 1- 93.3-93.0 75.0 ה נ נ נ
6 שצ'צ'ין 8 5 3 30+ 84.1-87.9 13 62.5 ה ה נ נ נ 2 1 14+ 88.3-93.0 66.7 ה נ נ 3 2 16+ 81.6-84.8 60.0 ה נ נ נ ה
7 ארקה גדיניה 7 4 3 37+ 74.0-79.3 11 57.1 ה ה נ נ ה 1 2 10+ 74.7-78.0 33.3 ה ה נ 3 1 27+ 73.5-80.3 75.0 ה נ נ נ
8 דומברובה גורניצ'ה 8 4 4 54- 94.8-88.0 12 50.0 ה נ ה ה נ 2 2 14- 94.0-90.5 50.0 ה ה נ נ 2 2 40- 95.5-85.5 50.0 נ ה ה נ
9 רוסה ראדום 8 4 4 54- 86.0-79.3 12 50.0 נ ה נ נ ה 2 1 0   77.0-77.0 66.7 נ נ ה 2 3 54- 91.4-80.6 40.0 נ ה נ ה ה
10 שלאסק וורוצלאב 7 3 4 4+ 87.0-87.6 10 42.9 ה נ נ ה ה 1 3 12- 87.5-84.5 25.0 ה ה ה נ 2 1 16+ 86.3-91.7 66.7 נ נ ה
11 אסטוריה בידגושץ' 8 3 5 30- 91.6-87.9 11 37.5 נ ה ה ה ה 0 4 35- 101.5-92.8 0.0 ה ה ה ה 3 1 5+ 81.8-83.0 75.0 נ ה נ נ
12 ספויניה סטרגראד 7 2 5 31- 81.6-77.1 9 28.6 ה ה נ ה ה 0 3 27- 84.3-75.3 0.0 ה ה ה 2 2 4- 79.5-78.5 50.0 ה נ ה נ
13 גליביצה 7 2 5 30- 92.6-88.3 9 28.6 ה ה ה נ נ 0 3 9- 94.3-91.3 0.0 ה ה ה 2 2 21- 91.3-86.0 50.0 ה ה נ נ
14 סטאל אוסטרוב 7 2 5 38- 82.4-77.0 9 28.6 נ נ ה ה ה 1 3 28- 85.0-78.0 25.0 נ ה ה ה 1 2 10- 79.0-75.7 33.3 נ ה ה
15 לגיה וארשה 7 2 5 55- 88.4-80.6 9 28.6 נ נ ה ה ה 1 3 15- 85.5-81.8 25.0 נ ה ה ה 1 2 40- 92.3-79.0 33.3 נ ה ה
16 פולפארמה 8 0 8 103- 93.1-80.3 8 0.0 ה ה ה ה ה 0 5 52- 91.8-81.4 0.0 ה ה ה ה ה 0 3 51- 95.3-78.3 0.0 ה ה ה