יוון 2019/2020 עונה סדירה - ligot.net
        

יוון איי 1 אתניקי

עונה סדירה

תוצאות

  
ספטמבר.19   אוקטובר.19  


20.10.2019
לבריואפאיסטוס לימנו66 : 61
19.10.2019
א.א.ק. אתונהפריסטרי90 : 91
אריס סלוניקייוניקוס ניקיאה72 : 77
פ.א.ו.ק. סלוניקיפנאתינייקוס88 : 104
פאניוניוס אתונהאגו רטימנו70 : 67
פרומתאוסקולוסוס רודוס81 : 80
13.10.2019
לאריסהאריס סלוניקי92 : 78
פנאתינייקוספרומתאוס99 : 68
12.10.2019
אפאיסטוס לימנוא.א.ק. אתונה72 : 68
יוניקוס ניקיאהפ.א.ו.ק. סלוניקי83 : 66

משחקים הקרובים

אוקטובר.19   נובמבר.19   דצמבר.19   ינואר.20   פברואר.20   מרץ.20   אפריל.20  


26.10.2019
אגו רטימנוא.א.ק. אתונה
אירקליס סלוניקיפאניוניוס אתונה
אפאיסטוס לימנופרומתאוס
יוניקוס ניקיאהלאריסה
פנאתינייקוסאריס סלוניקי
פריסטרילבריו
קולוסוס רודוספ.א.ו.ק. סלוניקי
02.11.2019
א.א.ק. אתונהפאניוניוס אתונה
אריס סלוניקיקולוסוס רודוס
יוניקוס ניקיאהאירקליס סלוניקי

טבלה


קבוצה כללית בית חוץ
משנצהפהפרשממוצענק%כושרנצהפהפרשממוצע%כושרנצהפהפרשממוצע%כושר
1 פנאתינייקוס 4 4 0 99+ 76.3-101.0 8 100.0 נ נ נ נ 2 0 52+ 68.0-94.0 100.0 נ נ 2 0 47+ 84.5-108.0 100.0 נ נ
2 פריסטרי 4 4 0 62+ 69.5-85.0 8 100.0 נ נ נ נ 2 0 42+ 64.0-85.0 100.0 נ נ 2 0 20+ 75.0-85.0 100.0 נ נ
3 לבריו 4 3 1 21- 84.0-78.8 7 75.0 נ נ ה נ 1 1 26- 86.5-73.5 50.0 נ ה 2 0 5+ 81.5-84.0 100.0 נ נ
4 אפאיסטוס לימנו 4 3 1 29+ 63.3-70.5 7 75.0 ה נ נ נ 2 0 20+ 59.0-69.0 100.0 נ נ 1 1 9+ 67.5-72.0 50.0 ה נ
5 פרומתאוס 4 3 1 4+ 82.0-83.0 7 75.0 נ ה נ נ 2 0 8+ 80.0-84.0 100.0 נ נ 1 1 4- 84.0-82.0 50.0 ה נ
6 יוניקוס ניקיאה 4 2 2 11+ 79.8-82.5 6 50.0 נ נ ה ה 1 1 13+ 80.0-86.5 50.0 נ ה 1 1 2- 79.5-78.5 50.0 נ ה
7 לאריסה 3 1 2 39- 87.0-74.0 4 33.3 נ ה ה 1 1 13- 87.0-80.5 50.0 נ ה 0 1 26- 87.0-61.0 0.0 ה
8 אריס סלוניקי 3 1 2 16- 83.7-78.3 4 33.3 ה ה נ 1 1 2- 79.5-78.5 50.0 ה נ 0 1 14- 92.0-78.0 0.0 ה
9 קולוסוס רודוס 4 1 3 2+ 77.3-77.8 5 25.0 ה ה ה נ 1 1 27+ 67.5-81.0 50.0 ה נ 0 2 25- 87.0-74.5 0.0 ה ה
10 א.א.ק. אתונה 4 1 3 2- 80.3-79.8 5 25.0 ה ה נ ה 1 1 23+ 80.0-91.5 50.0 ה נ 0 2 25- 80.5-68.0 0.0 ה ה
11 פאניוניוס אתונה 4 1 3 65- 83.5-67.3 5 25.0 נ ה ה ה 1 1 11- 75.0-69.5 50.0 נ ה 0 2 54- 92.0-65.0 0.0 ה ה
12 פ.א.ו.ק. סלוניקי 4 1 3 10- 83.3-80.8 5 25.0 ה ה נ ה 1 1 10+ 82.5-87.5 50.0 ה נ 0 2 20- 84.0-74.0 0.0 ה ה
13 אגו רטימנו 3 0 3 38- 71.7-59.0 3 0.0 ה ה ה 0 1 19- 79.0-60.0 0.0 ה 0 2 19- 68.0-58.5 0.0 ה ה
14 אירקליס סלוניקי 1 0 1 16- 75.0-59.0 1 0.0 ה 0 0 0   0.0-0.0 0.0 0 1 16- 75.0-59.0 0.0 ה